[Skriv ut]

Resta Bygdegård
Resta Bygdegårdsförening
Resta
71198
Ramsberg
Lokaltyp: Sal
Scen eller rummets bredd 9,4 m
Scen eller rummets djup: 10,5 m
Normal höjd: 3,5 m


Tekniska uppgifter för Resta BygdegÃ¥rd
Eluttag
Antal 16A uttag
Ljud och Signalutrustning
HörslingaFinns
Övriga uppgifter
Detaljritning nr5011398D
DetaljritningSkiss från mått
 
Loger och övriga rum i Resta BygdegÃ¥rd
 
RumsbeteckningPlatserExtraHandfatWCDuscharÖvrigt
Lilla salen23,8 kvm

Andra uppgifter:
Extra toalett:  
Extra dusch:  
Tekniker omklädning:  
Separat utrymme för tvättmaskin:  
Inlastning loger:  
Övrigt loger:  


[Skriv ut]