[Skriv ut]

AF Borgen, Stora Salen
Sandg. 2
22350
Lund
Tel nr: 046-38 49 05
Fax nr: 046-38 49 01
E-post: bokning@af.lu.se

Hemsida:
www.afborgen.se
Lokaltyp: Teaterlokal
Antal platser 648
Scen eller rummets bredd 13,5 m
Scen eller rummets djup: 10,5 m
Normal scenöppning: 8,1 m
Normalt speldjup: 9 m
Normal höjd: 4,3 m


Tekniska uppgifter för AF Borgen, Stora Salen

Lingångar och andra lyftanordningar för
AF Borgen, Stora Salen

 
Nummer Typ Avstånd Längd Last Linor Fri ände Kommentar

Andra Uppgifter:
Rådiameter: 
Instickpipor finns: Nej
Manöverplats: Uppgift saknas
Övrigt Lingångar: Prot. saknas Rev. prot. saknas

Last anger den senast kända maximala lasten (utbredd last) som lingången/lyftanordningen troligen är godkänd. Besikningsförbehåll kam förekomma. Riksteatern tar därför inte något ansvar för den angiva lasten.

[Skriv ut]