Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Norrbottenslän
  LuleÃ¥
  Luleå
          Ale skolhus
          Alviksskolan
          Aula Aurora
          Bergskolan
          Bergviksskolan
          Biblioteket
          Biblioteket, Kulturens Hus
          Björkskataskolan
          Busstationen Luleå
          Byagården
          Bygdegården Börjeslandet
          Bygdegården Prästholm
          Clarion Sense Konferens
          Daghemmet Bergssprängaren
          Dansiniativet
          Delfinen Isstadion
          Domkyrkan (Domkyrkoförsamlingen)
          Festivitetssalen
          Finska Föreningen
          Finska föreningens samlingssal
          Folkets Bio Royal
          Folkets Bio Royal
          Folkets hus
          Forsnäs Bygdegård
          Friluftsmuseet Hägnan
          Furuparksskolan
          Gültzauudden
          Hedskolan
          Hermelinsskolan, Lärkan
          Hertsö bibliotek
          Hertsöskolan
          IOGT-lokalen
          Jazzomat
          Kallax flygplats
          Konstens Hus
          Kulturcentrum Ebeneser
          Kulturens Hus Caféscenen
          Kulturens Hus Restaurangscenen
          Kulturens Hus, Biblioteket Reginerummet
          Kulturens Hus, Lilla salen
          Kulturens Hus, Stora salen
          Kulturenshus, Konsthallen
          Kyrkans Hus, Maria salen
          Lillan
          Luleå centrum
          Luleå domkyrka
          Luleå Tekniska Universitet, Dramasalen
          Mörögården
          Norrbottens Museum, Länsmuseet
          Norrbottensteatern Foajén
          Norrbottensteatern, Scen 1
          Norrbottensteatern, Scen 2
          Norrbottensteatern, Scen 3
          Persöns Bygdegård
          Persöskolan
          Pontushallen
          Pontushallen, A-hallen
          Rutviks Bygdegård
          Spegeln
          Sporthallen
          SSAB
          Stadsöskolan
          Sunderby sjukhus
          Sundoms Bygdegård
          Sundshallen,S.Sunderbyn
          Teater Scratch
          Teaterhögskolan, Blackbox
          Vitå skolan
          Vitå skolan
          Älvens hus
          Örnäsets Kyrka
          Örnässkolan, Aulan
          Östra Skolan

 

 
 
Norrbottenslän/LuleÃ¥/Luleå
 
Lokaler i Luleå


Ale skolhus
Lokaltyp: Sal
Ale byaförening
Ale byaväg
Tel nr: 0920-810 30 eller 810 60

Alviksskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Alviksv. 119
Tel nr: 0920-80016

Aula Aurora
Lokaltyp: Konsertlokal
Luleå Tekniska Universitet
Tel nr: 0920-492864

Bergskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Blockvägen 1
Tel nr: 0920-29 34 31

Bergviksskolan
Lokaltyp: Sal
Majvägen 22
Tel nr: 0920 - 29 33 84
Fax nr: 0920 - 29 33 80

Biblioteket, Kulturens Hus
Lokaltyp: Okänd lokal
Skepsbrogatan 17
Tel nr: 0920-455951, 0920-45 30 00

Björkskataskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Box 11044
Tel nr: 0920-29 33 12

Byagården
Lokaltyp: Okänd lokal
Bgf Byagården, Björsbyvägen 313
att.Arne Sandström, Björsbyvägen 431
Tel nr: 0920/99729

Bygdegården Börjeslandet
Lokaltyp: Sal
Börjeslandets bygde- och f

Bygdegården Prästholm
Lokaltyp: Sal
Prästholms byahusförening

Daghemmet Bergssprängaren
Lokaltyp: Sal
Spränggatan 2
Tel nr: 0920-294635

Dansiniativet
Lokaltyp: Teaterlokal
Ålgatan 7E
Fax nr: Verksamhetsledare Marie Wårell
e-post: marie@dansinitiativet.se
Hemsida: + 46 (0) 79-341 66 26
Delfinen Isstadion
Lokaltyp: Sporthall
Gammelstadsvägen 29

Domkyrkan (Domkyrkoförsamlingen)
Lokaltyp: Kyrka
Nygatan 10
Tel nr: 0920 - 26 48 00

Festivitetssalen
Lokaltyp: Sal

Finska Föreningen
Lokaltyp: Sal
Luleå
Lulsundsgatan 5
Tel nr: 0920/67626
Fax nr: 0920-222565
e-post: ff@luff.nu
Hemsida: www.luff.nu
Finska föreningens samlingssal
Lokaltyp: Sal
Skomakargatan 34
Tel nr: 0920 - 687 09
Fax nr: 0920 - 687 09

Folkets hus
Lokaltyp: Okänd lokal
Varvsgatan 39
Tel nr: 0920-15430

Forsnäs Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Forsnäs Bygdegårdsförening

Friluftsmuseet Hägnan
Lokaltyp: Utomhus
Luleå kulturförvaltning
Tel nr: 0920-29 48 66
Fax nr: 0920-29 38 30
e-post: hagnan@kulturen.lulea.se
Hemsida: http://www.lulea.se/hagnan/
Furuparksskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Yrkesg 47A
Tel nr: 0920-29 34 23
Fax nr: 0920-29 30 19

Gültzauudden
Lokaltyp: Utomhus
Kastellgatan 12

Hedskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
V Skolgatan 3
Tel nr: 0920-29 34 45
Fax nr: 0920-29 41 92

Hermelinsskolan, Lärkan
Lokaltyp: Teaterlokal
Storgatan 3
Tel nr: 0920/93042

Hertsö bibliotek
Lokaltyp: Sal
Hertsötorget 10

Hertsöskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Backmyrav 1
Box 90003
Tel nr: 0920-29 38 60

IOGT-lokalen
Lokaltyp: Sal
Köpmantorget 7
Box 149, 97105 LULEÅ
Tel nr: 0920-222047/ 0920-94595

Jazzomat
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Järnvägstationen
Prästgatan 20

Kallax flygplats
Lokaltyp: Sal
Flygstationsv. 4
Tel nr: 0920-244900

Konstens Hus
Lokaltyp: Utställningslokal
Smedjegatan 2
Tel nr: 0920-29 40 80

Kulturcentrum Ebeneser
Lokaltyp: Teaterlokal
Skomakargatan 23
Tel nr: 0920-40 83 00

Kulturens Hus Caféscenen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Skeppsbrogatan 17
Tel nr: 0920-45 59 00

Kulturens Hus Restaurangscenen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Skeppsbrogatan 17
Tel nr: 0920-45 59 00

Kulturens Hus, Biblioteket Reginerummet
Lokaltyp: Sal
Skeppsbrogatan 17

Kulturens Hus, Lilla salen
Lokaltyp: Konsertlokal
Skeppsbrog. 17
Tel nr: 0920-45 59 01
Fax nr: 0920-294062
Hemsida: www.kulturenshus.com
Kulturens Hus, Stora salen
Lokaltyp: Konsertlokal
Skeppsbrog. 17
Tel nr: 0920-45 52 90
e-post: goran.norman@lulea.se
Hemsida: www.kulturenshus.com/
Kulturenshus, Konsthallen
Lokaltyp: Utställningslokal
Skeppsbrogatan 17
Tel nr: 0920-455901
Fax nr: 0920-294062

Kyrkans Hus, Maria salen
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0920-264842

Lillan
Lokaltyp: Teaterlokal
Luleå Kulturförvaltning
Rådstugatan 16
Tel nr: 0920-294157
Fax nr: 0920-294099

Luleå centrum
Lokaltyp: Utomhus

Luleå domkyrka
Lokaltyp: Kyrka
Nygatan 10

Luleå Tekniska Universitet, Dramasalen
Lokaltyp: Sal

Mörögården
Lokaltyp: Bygdegård
Möröns byaförening
Mörön

Norrbottens Museum, Länsmuseet
Lokaltyp: Utställningslokal
Box 266
Storg. 2
Tel nr: 0920-24 35 02
Fax nr: 0920-243559
e-post: norrbottens.museum@nll.se
Hemsida: www.norrbottensmuseum.se
Norrbottensteatern Foajén
Lokaltyp: Sal
Norra Strandgatan
Tel nr: 0920-243400

Norrbottensteatern, Scen 1
Lokaltyp: Teaterlokal
Norra Strandgatan 3-5
Box 50136
Tel nr: 0920-109 50
Fax nr: 0920-22 55 60

Norrbottensteatern, Scen 2
Lokaltyp: Teaterlokal
Box 50136
Tel nr: 0920/109 50
Fax nr: 0920-255 60

Norrbottensteatern, Scen 3
Lokaltyp: Sal
Box 501 36
Tel nr: 0920-10550
Fax nr: 0920-225560

Persöns Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Persöns byahusförening
Öarnavägen

Persöskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Flatenvägen 8

Pontushallen
Lokaltyp: Sporthall
Bastugatan 4
Tel nr: 0920-29 32 73

Pontushallen, A-hallen
Lokaltyp: Sporthall
Bastugatan 6-9
Tel nr: 0920-45 32 73
Hemsida: www.lulea.se/forinvanare/fritidochidrott/sokfritidsanlaggning/pontushalle
Rutviks Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Rutviks Bygdegårdsförening
Flarkenvägen 9

Spegeln
Lokaltyp: Teaterlokal

Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall

SSAB
Lokaltyp: Sal
Uddebovägen
Box 40033
Tel nr: 0920-24 65 00

Stadsöskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Övägen 8
Box 43
Tel nr: 0920-29 42 50

Sunderby sjukhus
Lokaltyp: Övrigt
Lokala staben
Tel nr: 0920-28 20 00

Sundoms Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Sundoms Bygdegårdsförening
Sundomsv 561
Tel nr: 0920-745 40

Sundshallen,S.Sunderbyn
Lokaltyp: Gymnastiksal

Teater Scratch
Lokaltyp: Sal
Kronan H3
Tel nr: 0920-434480
e-post: kontakt@scratch.bd.se
Hemsida: http://www.scratch.bd.se
Teaterhögskolan, Blackbox
Lokaltyp: Teaterlokal
Norra Strandgatan 5
LULEÅ
Tel nr: 070-6630906
e-post: teaterhogskolan@ltu.se
Hemsida: www.teater.luth.se
Älvens hus
Lokaltyp: Sal
Niemisels Bygdegårdsförening
Niemisels
Tel nr: 0924-20319

Örnäsets Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Klockgränd 1
Box 40007
Tel nr: 0920 - 26 48 79

Örnässkolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Rödkallens vägen 17
Tel nr: 0920-293401

Östra Skolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Kungsgatan 38
Tel nr: 0920-29 33 57
Fax nr: 0920-29 41 99
e-post: ostra.skolan@skol.lulea.se