Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Strömsund
  Hammerdal
          Grenås Bygdegårdsförening
          Grevåkerskolan, Utrikeshallen
          Medborgarhuset
          Utrikeshallen

 

 
 
Jämtlands län/Strömsund/Hammerdal
 
Lokaler i Hammerdal


Grenås Bygdegårdsförening
Lokaltyp: Bygdegård
Grenås 3580

Grevåkerskolan, Utrikeshallen
Lokaltyp: Sporthall
Häradsvägen 33
Tel nr: 0644-64 20 25
Fax nr: 0644-711 72

Medborgarhuset
Lokaltyp: Sal
Edevägen 6
Tel nr: 0644-10930