Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlands län
  Kramfors
  Nordingrå
          Järnsta kulturhus
          Mannaminne
          Nordingråskolan

 

 
 
Västernorrlands län/Kramfors/Nordingrå
 
Lokaler i Nordingrå


Järnsta kulturhus
Lokaltyp: Teaterlokal
Vännersta 101
Tel nr: 0613-20663

Mannaminne
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Häggvik
Tel nr: 0613-20290
Fax nr: 0613-20290

Nordingråskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Vallenv. 18
Tel nr: 0613-71 65 71