Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Mora
  Mora
          Andreasgården
          Bergkarlås bygdegård
          Bygdegården Siknäs
          Folkhögskolan, Aulan
          Folkhögskolans gymnastiksal
          Folkhögskolans Matsal
          G:a kommunalhuset
          Kråkberg bdg
          Mora Bibliotek
          Mora Hotell
          Mora Parken
          Morkarlby skola
          S:t Mikaelsskolan, Sporthallen
          S:T Mikales-skolan, Scenen
          Selja-långlets bdg
          Siknäs Bdg
          Strandens skola, Pojkarnas gymn.
          Utmelands Skola/Förskola/Fritidshem
          Vika Bygdegård
          Våmhus kyrka
          Zornmuseet
          Zorns gammelgård

 

 
 
Dalarnas län/Mora/Mora
 
Lokaler i Mora


Andreasgården
Lokaltyp: Sal
Dalagatan 13
Box 1
Tel nr: 0250-163 89

Bergkarlås bygdegård
Lokaltyp: Sal
Gamla Risavägen 4

Bygdegården Siknäs
Lokaltyp: Bygdegård
Siknäs Bygdegårdsförening

Folkhögskolan, Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Skeriol
Box 423
Tel nr: 0250-710 07

Folkhögskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Yvradsvägen 29
Tel nr: 0250/308 49
Hemsida: web.mora.fhsk.se/epost.asp
Folkhögskolans Matsal
Lokaltyp: Sal
Skeriol
Box 423
Tel nr: 0250 - 713 76

G:a kommunalhuset
Lokaltyp: Sal

Kråkberg bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Kåkbergs bystugeförening
Skålanvägen 12

Mora Bibliotek
Lokaltyp: Sal
Box 319
Tel nr: 0250-267 79
e-post: biblioteket@mora.se

Mora Hotell
Lokaltyp: Sal
Strandgatan 12
Tel nr: 0250 - 71750
Fax nr: 0250 - 18981

Mora Parken
Lokaltyp: Teaterlokal
Parkvägen 1
Tel nr: 0250-276 00
Fax nr: 0250-276 01
e-post: info@moraparken.se
Hemsida: www.moraparken.se
Morkarlby skola
Lokaltyp: Sal
Kvarnholsvägen 18 D
Tel nr: 0250-266 40

S:t Mikaelsskolan, Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Kristinebergsgatan 8 - 10
Tel nr: 0250-260 00
e-post: stmvaktmastare@stmikael.mora.se
Hemsida: www.stmikaelsskolan.se
S:T Mikales-skolan, Scenen
Lokaltyp: Teaterlokal
Kristinebergsg.8-10
Tel nr: 0250-267 02

Selja-långlets bdg
Lokaltyp: Bygdegård
Selja-långlets bgf upa
Selja långlet
Hemsida: http://langlet.mora.se/bygdgard.html
Siknäs Bdg
Lokaltyp: Bygdegård

Strandens skola, Pojkarnas gymn.
Lokaltyp: Gymnastiksal
Fredsgatan 2
Tel nr: 0250-26623

Utmelands Skola/Förskola/Fritidshem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Yradsv.

Vika Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård

Våmhus kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Lasarusvägen 17
Tel nr: 0250-450 14
Fax nr: 0250-456 73

Zornmuseet
Lokaltyp: Utomhus

Zorns gammelgård
Lokaltyp: Sal
Zornsamlingarna
Box 32
Tel nr: 0250-59 23 10
Fax nr: 0250-184 60
e-post: info@zorn.se
Hemsida: http://www.zorn.se/main.html