Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västmanlands län
  Norberg
  Norberg
          Abrahamsgården
          Centralskolan
          Folkets Hus
          FP Kärrgruvan
          Hotell Engelbrekt
          Idrottshallen
          Mimerlaven, Norberg festival
          Norbergs bibliotek, Sessionssalen
          Norbergs kyrka
          Storgruvan

 

 
 
Västmanlands län/Norberg/Norberg
 
Lokaler i Norberg


Abrahamsgården
Lokaltyp: Sal
Fagerstavägen 10-12
Tel nr: 0223-20830

Centralskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Skolgatan 20
Box 101, 73823 NORBERG
Tel nr: 0223-29180

Folkets Hus
Lokaltyp: Teaterlokal
Kornettgatan 7
Tel nr: 0223/20945

FP Kärrgruvan
Lokaltyp: Sommarteater

Hotell Engelbrekt
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Engelbrektgatan 46
Tel nr: 0223-209 40

Idrottshallen
Lokaltyp: Sporthall

Mimerlaven, Norberg festival
Lokaltyp: Övrigt
Nytgatan/Gamla Banan
Tel nr: 0223-29000
e-post: guffelhorn@hotmail.com
Hemsida: www.norbergfestival.com
Norbergs bibliotek, Sessionssalen
Lokaltyp: Sal
Malmgatan7

Norbergs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Box 39
Tel nr: 0223-29800
Fax nr: 0223-20072
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norberg
Storgruvan
Lokaltyp: Utomhus