Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
  Töreboda
  Halna
          Bygdegården Halna

 

 
 
Västra Götalands län/Töreboda/Halna
 
Lokaler i Halna


Bygdegården Halna
Lokaltyp: Bygdegård
Halna Bygdegårdsförening
Bygdegården halna
Tel nr: 0506-141 80