Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
  Ale
  Alafors
          Medborgarhuset
          Pelarteatern

 

 
 
Västra Götalands län/Ale/Alafors
 
Lokaler i Alafors


Medborgarhuset
Lokaltyp: Biograf
Björkvägen
Tel nr: 070 683 66 71

Pelarteatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Fabriksvägen 2
Tel nr: 0303-742797
e-post: styrelsen@pelarteatern.com
Hemsida: www.pelarteatern.com