Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Skåne län
  Tomelilla
  Tomelilla
          Bollerups Naturbruksgymnasium
          Byavångshemmets samlingssal
          Byavångsskolans gymnastiksal
          Eljaröds Bgf
          Folkets Park i Tomelilla
          Folkets Park Tomelilla
          Församlingshemmet i Tomelilla
          Hantverksgården
          Intim FP Regnbågen
          Intim FP Rotundan
          Kastanjeskolans gymnastiksal
          Kverrestads Bgf
          Lindesborgsskolans gymnastiksal
          Sporthallen
          Stora Hotellet, Andrarum
          Teaterhallen Folkets Park
          TeTeater
          Tomelilla kulturhus, Barnbiblioteket
          Tomelilla kulturhus, Biblioteket
          Tomelilla Kulturhus, Konsthallen
          Tomelilla kulturhus, Konsthallens källare
          Tryde 1303 B&B
          Österlens Folkhögskola, Biblioteket
          Österlens folkhögskola, Gymnastiksalen

 

 
 
Skåne län/Tomelilla/Tomelilla
 
Lokaler i Tomelilla


Bollerups Naturbruksgymnasium
Lokaltyp: Sal
Bollerup
Tel nr: 0417-18500
Fax nr: 0417-18501
e-post: info@bollerup.se
Hemsida: www.bollerup.se
Byavångshemmets samlingssal
Lokaltyp: Sal
Byavägen 27
Tel nr: 181 80, 182 63

Byavångsskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Rosencrantzgatan 28
Tel nr: 0417-18000 (kommunväxel)

Eljaröds Bgf
Lokaltyp: Bygdegård

Församlingshemmet i Tomelilla
Lokaltyp: Sal
Ullstorp
Tel nr: 0417-10425

Hantverksgården
Lokaltyp: Sal
Rosencrantzgatan 15
Tel nr: 0417-10167

Intim FP Regnbågen
Lokaltyp: Sal
Folkets Park
Östervägen 21

Intim FP Rotundan
Lokaltyp: Sal
Folkets Park
Östergatan 21
Tel nr: 0417-10468
Hemsida: www.tomelillafolketspark.se
Kastanjeskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Anders Perssons väg

Kverrestads Bgf
Lokaltyp: Bygdegård

Lindesborgsskolans gymnastiksal
Lokaltyp: Gymnastiksal
Lindesborgsv. 13
Tel nr: 0417-18164

Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Tomelilla Kommun
Fritidskontoret
Tel nr: 0417-18000

Stora Hotellet, Andrarum
Lokaltyp: Övrigt
Torget 8
Tel nr: 0417-13040
Fax nr: 0417-13041
e-post: storahotellet@telia.com
Hemsida: www.storahotellet.nu
Teaterhallen Folkets Park
Lokaltyp: Teaterlokal
Östergatan 21
Tel nr: 0417/10468

TeTeater
Lokaltyp: Sal
Övrabyborg 3501 C
Tel nr: Telefon: 0709-45 33 66
e-post: teteater@gmail.com
Hemsida: teteater.blogspot.se
Tomelilla kulturhus, Barnbiblioteket
Lokaltyp: Övrigt
Centralgatan 13
Tel nr: 0417-181 90
e-post: kristin.svensson@tomelilla.se

Tomelilla kulturhus, Biblioteket
Lokaltyp: Övrigt
Centralgatan 13
Tel nr: 0417 -18190
e-post: Kristin.Svensson@tomelilla.se

Tomelilla Kulturhus, Konsthallen
Lokaltyp: Utställningslokal
Centralgatan 13
Tel nr: 0417-181 16
e-post: kristin.svensson@tomelilla.se

Tomelilla kulturhus, Konsthallens källare
Lokaltyp: Sal
Centralg. 13
Tel nr: 0417-18 116
e-post: konsthallen@tomelilla.se

Tryde 1303 B&B
Lokaltyp: Sal
Tryde 1303
Tel nr: +46 733 75 1303
Hemsida: http://www.tryde1303.com/se
Österlens Folkhögskola, Biblioteket
Lokaltyp: Övrigt
Malmövägen 41
Box 13
Tel nr: 0417-280 00
e-post: kansli@osterlen.fhsk.se
Hemsida: www.osterlen.fhsk.se
Österlens folkhögskola, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Sporthall
Malmövägen 41
Tel nr: 0417-28000
Hemsida: www.osterlen.fhsk.se