Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Kronobergs län
  Markaryd
  Markaryd
          Gamla skolan
          Hagaskolans parkering, Avresa från Markaryd
          Hembygdsparken i Markaryd
          Kulturhuset, Magnoliagården
          Markaryds Folkhögskola, Aulan
          Markaryds Kulturhus
          Rikspappersskolan
          Stora Hotellet

 

 
 
Kronobergs län/Markaryd/Markaryd
 
Lokaler i Markaryd


Gamla skolan
Lokaltyp: Bygdegård
Kulturföreningen gamla skolan

Hagaskolans parkering, Avresa från Markaryd
Lokaltyp: Övrigt
Smedjegatan

Hembygdsparken i Markaryd
Lokaltyp: Sommarteater
Kungsgatan

Kulturhuset, Magnoliagården
Lokaltyp: Utställningslokal
Kungsgatan
Markaryd
Tel nr: 0433-722 05

Markaryds Folkhögskola, Aulan
Lokaltyp: Sal
Kronobergsgatan 19

Markaryds Kulturhus
Lokaltyp: Teaterlokal
Kungsgatan 1
Box 133
Tel nr: 0433-721 05
Fax nr: 0433-722 13

Rikspappersskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Järnvägsgatan 28
Tel nr: 0433-72000

Stora Hotellet
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Kungsgatan 3