Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Östergötlans län
  Norrköping, Norrköping
  Kimstad
          Grebyskolan, Matsalen

 

 
 
Östergötlans län/Norrköping, Norrköping/Kimstad
 
Lokaler i Kimstad


Grebyskolan, Matsalen
Lokaltyp: Sal
Skrpingevgen 2
Tel nr: 011-15 18 60
e-post: grebyskolan@edu.norrkoping.se
Hemsida: www.norrkoping.se/barn-utbildning/grundskolor/kimstad