Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Södermanlands län
  Flen
  Vadsbro
          Föreningsgården

 

 
 
Södermanlands län/Flen/Vadsbro
 
Lokaler i Vadsbro


Föreningsgården
Lokaltyp: Bygdegård
Vdsbro-blacksta för.gård
För.gården
Tel nr: 0157-70087
Fax nr: 0157-70009
e-post: foreningsgarden.vadsbro-blacksta@telia.com