Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Stockholms län
  Nacka
  Saltsjöbaden
          Fisksätra Folkets Hus, Danssalen
          Fisksätra kyrka
          Grünewaldvillan
          Teater Fredag
          Uppenbarelse kyrkan, Saltsjöbaden
          Vår Gård Kungsgården AB

 

 
 
Stockholms län/Nacka/Saltsjöbaden
 
Lokaler i Saltsjöbaden


Fisksätra Folkets Hus, Danssalen
Lokaltyp: Sal
Brantvägen 1B
Tel nr: 08-717 89 38
e-post: info@fisksatrafolketshus.se
Hemsida: www.fisksatrafolketshus.se
Fisksätra kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Fisksätra torg
Tel nr: 08-448 26 00
Fax nr: 08-716 75 29
e-post: nacka.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.nackaforsamling.se
Grünewaldvillan
Lokaltyp: Utställningslokal
Salsjöpromenaden 8
Tel nr: 08-717 23 89

Teater Fredag
Lokaltyp: Teaterlokal
Byvägen 54
Tel nr: 08-640 04 26
e-post: info@teaterfredag.se
Hemsida: www.teaterfredag.se
Uppenbarelse kyrkan, Saltsjöbaden
Lokaltyp: Kyrka
Saltsjöbadens församling
Kyrkplan 2
Tel nr: 08 - 748 19 00

Vår Gård Kungsgården AB
Lokaltyp: Sal
Ringvägen 6
Tel nr: 08-7487700