Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Stockholms län
  Stockholm
  Tensta
          Blå Huset
          Tensta Träff
          Tenstaträffen

 

 
 
Stockholms län/Stockholm/Tensta
 
Lokaler i Tensta


Blå Huset
Lokaltyp: Övrigt
Tenstaplan 8

Tensta Träff
Lokaltyp: Övrigt
Hagstråket 13
Tel nr: 08-761 31 38

Tenstaträffen
Lokaltyp: Sal
Hagstråket 13
Tel nr: 08 - 761 31 38