Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Stockholms län
  Haninge
  Utö
          Barnens bad
          Utö hembygdsgård
          Utö kyrka
          Utö skola, Gymnastiksalen
          Utö värdshus

 

 
 
Stockholms län/Haninge/Utö
 
Lokaler i Utö


Barnens bad
Lokaltyp: Utomhus
Utö

Utö hembygdsgård
Lokaltyp: Bygdegård
Edesnäs

Utö kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Kyrkviken 1
Tel nr: 08-55567000

Utö skola, Gymnastiksalen
Lokaltyp: Gymnastiksal
Vänsviken 2A

Utö värdshus
Lokaltyp: Sal
Prästbacken 22