Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Stockholms län
  Salem
  Salem
          Centrumparken
          Murgrönan
          Rönningeborg
          Söderby Park, Parkskolan
          Ungdomens hus

 

 
 
Stockholms län/Salem/Salem
 
Lokaler i Salem


Centrumparken
Lokaltyp: Utomhus
Centrumparken

Murgrönan
Lokaltyp: Teaterlokal
Säby Torg 2
Tel nr: 08-532 540 86
Fax nr: 08-532 599 14

Rönningeborg
Lokaltyp: Sal
Emanuel Birkes väg 2

Söderby Park, Parkskolan
Lokaltyp: Utomhus
Söderby Torg Allé 6-8

Ungdomens hus
Lokaltyp: Sal
Säbytorgsvägen 14
Tel nr: 08/532 54980