Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Stockholms län
  Österåker
  Åkersberga
          Berga Teater
          Domaruddens friluftsgård (Inaktuell)
          Hackstahallen (Inaktuell)
          Margaretelundskolan
          Musikaffären Åkersberga (Inaktuell)
          Röllingby Gymnasium (Inaktuell)
          Stensnäs, Sjösalen (Inaktuell)
          Söraskolan
          Åkersberga Folkets Hus
          Åkersberga kyrkligt centrum
          Österåkers gymnasium, Danslokalen

 

 
 
Stockholms län/Österåker/Åkersberga
 
Lokaler i Åkersberga


Berga Teater
Lokaltyp: Teaterlokal
Lennart Neckmans väg 8
Tel nr: Lennart Nerman 073-6634100
e-post: Lennart.nerman@osteraker.se
Hemsida: www.osteraker.se/
Domaruddens friluftsgård (Inaktuell)
Lokaltyp: Utomhus
Hemsida: http://www.huldransnatt.nu
Hackstahallen (Inaktuell)
Lokaltyp: Sporthall
Bergavägen
Tel nr: 070-4847390

Margaretelundskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Manfred Bondes vägen 5
Tel nr: 08-54081917 (Personalrum)

Musikaffären Åkersberga (Inaktuell)
Lokaltyp: Övrigt
Stationsgränd 1
Vid Folkets Hus

Röllingby Gymnasium (Inaktuell)
Lokaltyp: Sal
Hackstav. 31-41
Tel nr: 08-540 817 21

Stensnäs, Sjösalen (Inaktuell)
Lokaltyp: Sal
Stensnäsvägen 24
Tel nr: 08-540 292 00
Fax nr: 08-540 292 39
e-post: info@stensnes.se
Hemsida: http://www.stensnes.se/
Söraskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Luffarbacken 82
Tel nr: 08-540 817 71

Åkersberga Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Stationsgränd 16
Hemsida: http://www.folketshus-aaberga.com/
Åkersberga kyrkligt centrum
Lokaltyp: Kyrka

Österåkers gymnasium, Danslokalen
Lokaltyp: Sal
Bergavägen 10C