Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Jämtlands län
  Strömsund
  Backe
          Aulan
          Centralskolan
          Silsjönäs Bdg.

 

 
 
Jämtlands län/Strömsund/Backe
 
Lokaler i Backe


Aulan
Lokaltyp: Teaterlokal
Fjällsjöskolan
Läkarv.22
Tel nr: 0624-10122
Fax nr: 0624-10790
e-post: 2313101

Centralskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Lasarettsv. 9

Silsjönäs Bdg.
Lokaltyp: Sal
Silsjönäs Bgf