Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västernorrlands län
  Kramfors
  Kramfors
          Babelsberg
          Folkets Hus o Park, Teatern
          Frånö Hotell
          Gudmundrå kyrka
          Järnsta Bdg.
          Kramfors kommunbibliotek
          Kramfors kommunbibliotek
          Kramforshjärtat
          Nora Kyrka
          Styrnässkolan/Fritidshem
          Torget, Stora scenen
          Väjaskolan
          Ådalshallen
          Ådalsskolan, Aulan

 

 
 
Västernorrlands län/Kramfors/Kramfors
 
Lokaler i Kramfors


Babelsberg
Lokaltyp: Teaterlokal
Babelsbergsgatan 8
Tel nr: 0612-101 19

Folkets Hus o Park, Teatern
Lokaltyp: Teaterlokal
Nöjesgatan
Tel nr: 0612/771870

Frånö Hotell
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Riksv. 25
Tel nr: 0612-305 20
Fax nr: 0612-305 85

Gudmundrå kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Box 123
Tel nr: 0612-771380
Fax nr: 0612-14643
e-post: gudmundra.forsamling@svenskakyrkan.se

Järnsta Bdg.
Lokaltyp: Bygdegård
Järnsta kulturförening

Kramfors kommunbibliotek
Lokaltyp: Övrigt
Biblioteksgatan 8
Tel nr: 0612-80255
Fax nr: 0612-10054
e-post: biblioteket.kommunen@kramfors.se

Kramforshjärtat
Lokaltyp: Övrigt
Limstagatan 13
Hemsida: http://www.kramfors.se/stod--omsorg/kramforshjartat.html
Nora Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Torget
Prästbordet 101
Tel nr: 0613-300 05
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/pastorat/nora/
Styrnässkolan/Fritidshem
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tel nr: 0612-504 41

Torget, Stora scenen
Lokaltyp: Utomhus

Väjaskolan
Lokaltyp: Sporthall
Tel nr: 0612-261 58

Ådalshallen
Lokaltyp: Sporthall
Sporthallsgatan 4
Tel nr: 0612-80489

Ådalsskolan, Aulan
Lokaltyp: Sal
Limstagatan 22