Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Dalarnas län
  Älvdalen, Älvdalen
  lvdalen
          Biblioteket
          Brittgrden, Stora salen
          Bygdegrden
          Drevdagens bystugefrening
          Evertsbergs Bygdegrd
          Grveldalens BGF
          Grdalens ideella bystugefrening
          Hotell lvdalen
          Rots Bystuga
          Salemkapellet
          lvdalens Biografteater
          lvdalens Simhall & Ishall
          lvdalens Sporthall
          lvdalsskolans aula

 

 
 
Dalarnas län/Älvdalen, Älvdalen/lvdalen
 
Lokaler i lvdalen


Biblioteket
Lokaltyp: vrigt
Permatsvgen 1
Tel nr: 0251-82270
Fax nr: 0251-12128
Hemsida: www.alvdalen.se/Biblioteket
Brittgrden, Stora salen
Lokaltyp: Sal
Dalgatan 74
Tel nr: +46(251)43140
e-post: alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/alvdalen/brittgarden
Bygdegrden
Lokaltyp: Sal
Kittan och lidens bystugefrening
Liden

Drevdagens bystugefrening
Lokaltyp: Sal

Evertsbergs Bygdegrd
Lokaltyp: Bygdegrd
Evertsbergs Bygdegrdsfrening

Grveldalens BGF
Lokaltyp: Bygdegrd

Grdalens ideella bystugefrening
Lokaltyp: Bygdegrd

Hotell lvdalen
Lokaltyp: Kaf - Restaurang
Dalg. 77
Box 489
Tel nr: 0251-105 00
Fax nr: 0251-109 70

Rots Bystuga
Lokaltyp: Sal
Rot
Tel nr: 0251-10372

Salemkapellet
Lokaltyp: Kyrka
Dalgatan 95
Tel nr: 0251-41281

lvdalens Biografteater
Lokaltyp: Teaterlokal
Dalg. 104
Tel nr: 0251-100 60

lvdalens Simhall & Ishall
Lokaltyp: Sporthall
Ribbholmsvgen
Tel nr: 0251-80283

lvdalens Sporthall
Lokaltyp: Sporthall
Ribbholmsvgen
Box 100
Tel nr: 0251-80297

lvdalsskolans aula
Lokaltyp: Sal
Box 100
Tel nr: 0251-801 14