Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Örebro län
  Laxå
  Laxå
          Bergfästet
          Casselgården
          Porlagården
          Saltängsskolan

 

 
 
Örebro län/Laxå/Laxå
 
Lokaler i Laxå


Bergfästet
Lokaltyp: Teaterlokal
Röforsvägen 20
Tel nr: 0584/11677

Casselgården
Lokaltyp: Sal

Porlagården
Lokaltyp: Bygdegård
Porlagården, föreningen
Porlabrunn

Saltängsskolan
Lokaltyp: Gymnastiksal
Tivedsv. 22-24
Tel nr: 0584-851 75