Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Örebro län
  Lindesberg
  Ramsberg
          Ramsbergs kyrka
          Resta Bygdegrd

 

 
 
Örebro län/Lindesberg/Ramsberg
 
Lokaler i Ramsberg


Ramsbergs kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Resta Ramsberg 5180
Tel nr: 0581-660005

Resta Bygdegrd
Lokaltyp: Sal
Resta Bygdegrdsfrening
Resta