Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
  Mölndal
  Lindome
          
          Bio Etage
          Lindomegården

 

 
 
Västra Götalands län/Mölndal/Lindome
 
Lokaler i LindomeLokaltyp: Okänd lokal

Bio Etage
Lokaltyp: Okänd lokal
Almåsgången
Tel nr: 031-99 52 22

Lindomegården
Lokaltyp: Sal
Lindome Centrum
Mölndal stad, Göteborgsv. 11-17
Tel nr: 031 - 99 38 35
Hemsida: http://www.kulturverkstaden.molndal.se/innehall/kulturfritid/fritidsgardar/lindo