Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
  Göteborg
  Angered
          Angereds Teater i Kulturhuset Blå Stället
          Angereds Teater på Andra Stället
          Folkets Hus Hammarkullen
          Hammarkulletorget
          Hjällboskolan
          KulturATOM
          Kulturskolans Blackbox

 

 
 
Västra Götalands län/Göteborg/Angered
 
Lokaler i Angered


Angereds Teater i Kulturhuset Blå Stället
Lokaltyp: Teaterlokal
Kansli, Triörgatan 1
Tel nr: 031-331 54 08
Hemsida: www.angeredsteater.se
Angereds Teater på Andra Stället
Lokaltyp: Teaterlokal
Triörgatan 1
Tel nr: 031-331 54 08

Folkets Hus Hammarkullen
Lokaltyp: Övrigt
Hammarkulletorget 62 B
Tel nr: 031 - 330 84 00

Hammarkulletorget
Lokaltyp: Okänd lokal
Tel nr: 0703-611194

Hjällboskolan
Lokaltyp: Sal
Hjällboplatsen
Tel nr: 031-365 27 75

KulturATOM
Lokaltyp: Sal
Högaffelsgatan 12

Kulturskolans Blackbox
Lokaltyp: Sal
Högaffelsgatan 9
Tel nr: 031-365 27 67
e-post: kulturskolan@angered.goteborg.se