Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Västra Götalands län
  Ale
  Älvängen
          Repslagarmuseet
          Älvängens Folkets Hus
          Älvängens kulturhus, Restaurangen
          Älvängens kulturhus, Sporthallen

 

 
 
Västra Götalands län/Ale/Älvängen
 
Lokaler i Älvängen


Repslagarmuseet
Lokaltyp: Utställningslokal
Tågvirkesgränd
Tel nr: 0303-749 910

Älvängens Folkets Hus
Lokaltyp: Sal
Göteborgsvägen 106
Tel nr: 0303-741325, 0706-836671
e-post: alefolketshus@gmail.com

Älvängens kulturhus, Restaurangen
Lokaltyp: Kafé - Restaurang
Nytorpsv.
Tel nr: 0303-330474

Älvängens kulturhus, Sporthallen
Lokaltyp: Sporthall
Nytorpsv.
Tel nr: 0303-330474