Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Kalmar län
  Gotland
  Romakloster
          Atlingbo Bygdegård
          Björke Kyrka
          Dalhems Bygdegård
          Halla Bygdegård
          Hörsne Bygdegård
          Kräklingbo Bygdegård
          Norrlanda Bygdegård
          Roma Bibliotek
          Roma Bygdegård
          Roma Kyrka, Roma
          Sjonhems hembygdsgård
          Vänge Bygdegård

 

 
 
Kalmar län/Gotland/Romakloster
 
Lokaler i Romakloster


Atlingbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Atlingbo
Resarve
Tel nr: 0498-541 12

Björke Kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Roma
Tel nr: 0498-50031

Dalhems Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Dalhems Bygdegård, förening
Hallvide

Halla Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Halla
Broe halla
Tel nr: 0498-50158

Hörsne Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Hörsne med bara Bygdegårds
Anderse
Tel nr: 0498-37031

Kräklingbo Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Torsburg Bygdegårdsförening
Kräklingbo Tjängvide 154
Tel nr: 0498-53121

Norrlanda Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Norrlanda Bygdegårdsförening
Mangarve

Roma Bibliotek
Lokaltyp: Övrigt
Visbyvägen 33B

Roma Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Roma Bygdegårdsförening
Lssarre roma

Roma Kyrka, Roma
Lokaltyp: Kyrka
Roma
Tel nr: 0498-50031

Sjonhems hembygdsgård
Lokaltyp: Sal
Sjonhem Hembygdsgård 131
Tel nr: 0498-59000

Vänge Bygdegård
Lokaltyp: Bygdegård
Vänge-guldrupe Bygdegård,
Nickarve vänge.