Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Kalmar län
  Kalmar
  Smedby
          Dörbysalen
          Dörbysalen
          Dörbysalen
          Dörbysalen
          Dörbysalen
          Smedby fritidsgård

 

 
 
Kalmar län/Kalmar/Smedby
 
Lokaler i Smedby


Smedby fritidsgård
Lokaltyp: Övrigt
Odlingsvägen 3
Tel nr: 0480-45 29 66
e-post: smedby.fritidsgard@kalmar.se
Hemsida: http://www.kalmar.se/Invanare/Fritid-och-kultur/Fritidsgardar/Fritidsgardar/Smed