Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Södermanlands län
  Flen
  Malmköping
          Lindersborg
          Malmaskolan
          Stadshuset Malmköping
          Vängården Follökna
          Vängården Follökna, utomhus

 

 
 
Södermanlands län/Flen/Malmköping
 
Lokaler i Malmköping


Lindersborg
Lokaltyp: Bygdegård
Lindersborgs Bygdegårdsförening
Ekeby dunker

Malmaskolan
Lokaltyp: Sal
Skolg. 1
Tel nr: 0157-194 25

Stadshuset Malmköping
Lokaltyp: Sal
Kungsgatan Stora Torget

Vängården Follökna
Lokaltyp: Sal
Tel nr: 0157-20950
Fax nr: 0157-20951
e-post: c.cromnow@gmail.com
Hemsida: www.vangarden-follokna.com
Vängården Follökna, utomhus
Lokaltyp: Utomhus
Tel nr: 0157-20950
Fax nr: 0157-20951
e-post: info@vangarden-follokna.com
Hemsida: http://www.vangarden-follokna.com