Sverige Soumi Finland www.scenrum.nu
 

 

Stockholms län
  Stockholm
  Johanneshov
          Markus kyrka
          Stockholms dövas förenings verksamhetslokal

 

 
 
Stockholms län/Stockholm/Johanneshov
 
Lokaler i Johanneshov


Markus kyrka
Lokaltyp: Kyrka
Malmöv. 51
Tel nr: 08-50581500
Fax nr: 08-50581539
e-post: skarpnack.forsamling@svenskakyrkan.se

Stockholms dövas förenings verksamhetslokal
Lokaltyp: Sal
Palmfeldsvägen 15