Stockholms län
  Nacka
    Saltsjöbaden
    Uppenbarelse kyrkan, Saltsjöbaden
           Tekniska uppgifter
           Lingång