Stockholms lšn
  Nacka
    Nacka
    Restaurang HOPKOK
           Tekniska uppgifter