Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Kungl. Musikhögskolan, utomhus