Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Stockholms Dramatiska Högskola, Studio 3
           Tekniska uppgifter
           Ritningar