Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Stockholms Dramatiska Högskola, Studio 2
           Tekniska uppgifter
           Ritningar