Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Dansens Hus, Lilla scen
           Tekniska uppgifter
           Lingång