Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Teater Galeasen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Tillgänglighet