Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Cityterminalen
           Tekniska uppgifter
           Lingång