Stockholms lšn
  Stockholm
    Stockholm
    Stockholm Central, Centralhallen
           Tekniska uppgifter