Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Dansens Hus, Stora scen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Ritningar