Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Stadsteatern, Klarascenen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Ritningar