Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Södra Teatern, Kägelbanan Västra Salongen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Loger & övr. rum
           Foton
           RitningarUppladdade Filer
        KGB vast lightplot 20160924
        KGB vast light patchlist 20161020 v.1