Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Dramatens stora scen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Ritningar