Stockholms län
  Stockholm
    Rinkeby
    Kulturarenan,Rinkebyskolan
           Tekniska uppgifter
           Lingång