Stockholms län
  Stockholm
    Rinkeby
    Folkets Hus, Rinkebysalen
           Tekniska uppgifter
           Lingång
           Ritningar
           Tillgänglighet