Stockholms län
  Stockholm
    Årsta
    Årsta församlingshem
           Tekniska uppgifter