Stockholms län
  Haninge
    Muskö
    Missionshuset
           Tekniska uppgifter
           Foton