Stockholms län
  Haninge
    Dalarö
    Dalaröhallen
           Tekniska uppgifter
           Loger & övr. rum
           Foton