Stockholms län
  Värmdö
    Nämdö
    Nämdö hembygdsgård
           Tekniska uppgifter
           Loger & övr. rum
           Tillgänglighet