Stockholms län
  Stockholm
    Stockholm
    Stockholms Dramatiska Högskola, T-huset